Informatie voor voormalig Virenze-cliënten over het medische dossier

MET ggz en Parnassia Groep continueren vanaf 1 januari 2018 de zorg aan de cliënten van Virenze. De curator van Virenze, MET ggz en Parnassia Groep hebben nauw overleg gevoerd om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen met inachtneming van de privacy van cliënten van Virenze. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is hierover geïnformeerd. Ook de rechter-commissaris in het faillissement van Virenze is hierin gekend.

Ik zet mijn behandeling voort bij MET ggz of Parnassia Groep

Uw dossier wordt versleuteld doorgestuurd naar MET ggz of Parnassia Groep. Bij uw eerste afspraak in 2018 ontvangt u een machtigingsformulier waarmee u toestemming kunt geven aan MET ggz of Parnassia Groep om uw dossier over te nemen. Pas als u die toestemming heeft gegeven, kan uw behandelaar uw dossier openen.

Ik zet mijn behandeling ergens anders voort

Indien u uw behandeling ergens anders voortzet, kunt u via uw nieuwe behandelaar uw medisch dossier opvragen bij Virenze. Neem daarvoor contact op met de curator.

U bent in zorg geweest bij Virenze

Wilt u zelf een afschrift van uw dossier of wilt u dat Virenze uw dossier vernietigt? Neem daarvoor contact op met de curator.

Hoe zit het met de bewaarplicht?

Volgens de wet moet een medisch dossier 15 jaar bewaard blijven vanaf het tijdstip waarop het is vervaardigd. De curator zal ervoor zorgen dat uw dossier in een beveiligde omgeving bewaard blijft. Als u nu of in de toekomst een afschrift van uw dossier wilt ontvangen of wenst dat uw dossier vernietigd wordt, dan kunt u dat aan de curator laten weten.

Contact

Hieronder treft u de contactgegevens aan voor vragen over uw medisch dossier:

Curator Virenze

mr. D.A.J. Roomberg (Adelmeijer Hoyng Advocaten)
tel. 043-3506200
virenze@ahadvocaten.eu

MET ggz

MET ggz, zorgadministratie
tel. 088-1149440
zorgadministratie@metggz.nl

Parnassia Groep

Parnassia Groep, zorgadministratie
Tel. 088-3577888.
zorgadministratie@parnassiagroep.nl

Vermeld daarbij de aard van uw verzoek, dat het om een dossier van Virenze gaat, uw naam, huidige adres en telefoonnummer. Tevens is het noodzakelijk een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen.