Home caroussel

Dienstverlening Virenze overgenomen

Overname van zorg

De behandelteams voor volwassenen en ouderen in Limburg (locaties Vaals, Maastricht en Hoensbroek) zijn sinds dit jaar onderdeel van MET ggz.

De behandelteams voor kinderen en jeugd in Limburg maken sinds dit jaar deel uit van Parnassia Groep. Ook de vestigingen van Virenze buiten Limburg zijn onderdeel geworden van Parnassia Groep.

Informatie voor voormalig Virenze-cliënten over het medische dossier

Medische dossier

De curator van Virenze, MET ggz en Parnassia Groep hebben nauw overleg gevoerd om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen met inachtneming van de privacy van cliënten van Virenze. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is hierover geïnformeerd. Ook de rechter-commissaris in het faillissement van Virenze is hierin gekend.